malinys


malinys
malinỹs dkt. Iš malū̃no parsi̇̀vežė mãlinį.

.

Look at other dictionaries:

  • malinys — malinỹs sm. (3b) 1. Kv, Vkš, Klm, Pvn kas malama ar sumalta, malami ar sumalti grūdai: Yra daug mãlinio malūne, tu savo nesumalsi šiandien J. Priš šventes visi malūnai maliniu apversti Kltn. Geras malūnas, daug ir mãlinio tura Vvr. Dar ne per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maliava — 1 mãliava sf. (1) NdŽ, BŽ242; Vaižg malami ar sumalti grūdai, malinys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malsena — sf. (1) BŽ473; M malimas, malinys: Tie grūdai paliks malsenai Vkš. Daug y[ra] malsenos, o nėr [v]andens, i daryk ką darąs Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • molė — 2 mõlė sf. (2), molė̃ (4) Rmš 1. malimas: Tas pons turėjo seną motiną, tai ta, būdavo, anksti užgieda prie molės BsPIII204. Tavo darbas – vasarą orė, ė žiemą mõlė Ds. Kad rupi duona – kaip ir namų mõlės Užp. 2. Dkk malinys, maliava: Ar kūlę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nei — 1 neĩ conj. 1. negu, nekaip (ppr. po aukštesniojo laipsnio būdvardžių ar aukštesniojo laipsnio prieveiksmių): Grikojai menkesni, neĩ avižojai Rdš. Pro čia arčiau, neĩ pro tę Trg. Anas daugiau laižo, neĩ valgo OG455. Tylėdamas daugiau, nei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prievarkas — ×prievarkas (rus. пpивapoк, brus. пpывapaк) sm. (1) Žln, Lzd malinys, skirtas ne duonai kepti, bet kitokiam valgiui gaminti: Be duonos ir prievarkas neskalsus Rud. Sumalė du centneriu duonai ir vieną prievarko, tai bus buzai aba ir blynuko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sąmalos — sf. pl. (3a) BŽ82, NdŽ, KŽ malinys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėtyklė — vėtỹklė sf. (2) KII149, K, LsB500, Rtr, LVIV571, K.Būg, DŽ, NdŽ, KŽ, OGLII138, Vdk, Všt, Ppr, Žl, Bsg, vėtyklė̃ (3a) Š, OG155, NdŽ, KŽ, LKKXI155(Zt), Žrm, DrskŽ, Azr, Grv, Btrm, Nmč, Sb, Akn 1. SD1114, SD366,396, Q632, R, R303,406, MŽ, MŽ406,547 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blast-slag cement — šlakinis cementas statusas T sritis chemija apibrėžtis Portlandcemenčio klinkerio ir 20–85% granuliuoto aukštakrosnių šlako su gipso priedu malinys. atitikmenys: angl. blast slag cement; blastslag cement; furnace slag cement; slag cement rus.… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • blastslag cement — šlakinis cementas statusas T sritis chemija apibrėžtis Portlandcemenčio klinkerio ir 20–85% granuliuoto aukštakrosnių šlako su gipso priedu malinys. atitikmenys: angl. blast slag cement; blastslag cement; furnace slag cement; slag cement rus.… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas